Garage H&R – ALGEMENE VOORWAARDEN

Laatst bijgewerkt: 29-05-2018

INVOERING

De Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) beschrijven hoe Garage H&R (het “Bedrijf”) uw gebruik van deze website https://garagehenr.nl (de “Site”) reguleert. Lees de volgende informatie zorgvuldig door om onze werkwijzen met betrekking tot uw gebruik van de Site te begrijpen. Het Bedrijf kan de Voorwaarden op elk moment wijzigen. Het Bedrijf kan u informeren over de wijzigingen in de Voorwaarden met behulp van de beschikbare communicatiemiddelen. Het bedrijf raadt aan om de website regelmatig te controleren om de actuele versie van de voorwaarden en hun eerdere versies te bekijken.

Als u een rechtspersoon vertegenwoordigt, verklaart u dat u het recht hebt van een dergelijke rechtspersoon om de voorwaarden af ​​te sluiten als de juridische entiteit die u vertegenwoordigt.

PRIVACYBELEID

Ons privacybeleid is beschikbaar op een aparte pagina. Ons privacybeleid legt u uit hoe wij informatie over u verwerken. U zult begrijpen dat door uw gebruik van de Site dat u erkent dat de verwerking van deze informatie zal worden uitgevoerd in overeenstemming met het privacybeleid.

[UW ACCOUNT] [Opmerking: dit is alleen van toepassing als u zich als gebruiker op de Site kan registreren]

[Wanneer u de Site gebruikt, bent u verantwoordelijk voor het garanderen van de vertrouwelijkheid van uw account, wachtwoord en andere inloggegevens en voor veilige toegang tot uw apparaat. U mag uw account niet aan iemand anders toewijzen. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor ongeoorloofde toegang tot uw account die het gevolg is van verduistering of diefstal van uw account. Het bedrijf kan de service weigeren of annuleren, uw account beëindigen en inhoud verwijderen of bewerken.

Het bedrijf verzamelt niet bewust persoonlijke gegevens van personen jonger dan 16 (zestien). Als u jonger bent dan 16 (zestien) jaar oud, mag u de Site niet gebruiken en mag u de Voorwaarden onder geen enkele omstandigheid aangaan.] Opmerking: dit is alleen van toepassing als u zich als gebruiker op de Site kan registreren]

DIENSTEN

Op de Site kunt u de Services gebruiken die beschikbaar zijn op de Site. U mag de services niet gebruiken voor de illegale doeleinden.

We kunnen, naar eigen goeddunken, vergoedingen bepalen voor het gebruik van de Site voor u. Alle prijzen worden afzonderlijk gepubliceerd op relevante pagina’s op de Site. We kunnen, naar eigen goeddunken, op elk moment kosten wijzigen.

We kunnen gecertificeerde betalingssystemen gebruiken die ook hun commissies kunnen hebben. Dergelijke provisies kunnen op u worden geïmpliceerd wanneer u voor een bepaald betalingssysteem kiest. Gedetailleerde informatie over commissies van dergelijke betalingssystemen is te vinden op hun websites.

DIENSTEN VAN DERDEN

De Site kan links bevatten naar andere sites, applicaties en platforms (hierna de “Gekoppelde Sites”).

Het bedrijf heeft geen controle over de gekoppelde sites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud en andere materialen van de gelinkte sites. Het bedrijf stelt deze links beschikbaar voor u om de functionaliteit of services op de Site te bieden.

VERBODEN GEBRUIK EN INTELLECTUELE EIGENDOM

Het Bedrijf verleent u een niet-overdraagbare, niet-exclusieve, herroepbare licentie voor toegang tot en gebruik van de Site vanaf één apparaat in overeenstemming met de Voorwaarden.

U mag de Site niet gebruiken voor onwettig of verboden doeleinden. U mag de Site niet gebruiken op een manier die de Site kan uitschakelen, beschadigen of interfereren.

Alle inhoud op de Site bevat tekst, code, grafische afbeeldingen, logo’s, afbeeldingen, compilatie, software die op de Site wordt gebruikt (hierna en hiervoor de “Inhoud”). De Inhoud is eigendom van het bedrijf of zijn aannemers en wordt beschermd door intellectuele-eigendomsrechten die dergelijke rechten beschermen. U stemt ermee in alle auteursrechten en andere eigendomskennisgevingen of -beperkingen in de Inhoud te gebruiken en het is u verboden de Inhoud te wijzigen.

U mag geen publicaties publiceren, verzenden, wijzigen, reverse-engineeren, deelnemen aan de overdracht of afgeleide werken maken of verkopen, of op enigerlei wijze gebruik maken van de inhoud. Uw plezier van de Site geeft u niet het recht om illegaal en verboden gebruik van de Inhoud te maken, en in het bijzonder zult u eigendomsrechten of kennisgevingen in de Inhoud niet wijzigen. U zult de Content alleen gebruiken voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het bedrijf verleent u geen licenties voor de intellectuele eigendom van het bedrijf.

BEDRIJFSMATERIALEN

Door uw Inhoud te plaatsen, te uploaden, in te voeren, aan te leveren of in te dienen, verleent u het Bedrijf om uw Inhoud te gebruiken in verband met de werking van de bedrijfsactiviteiten, inclusief, maar niet beperkt tot, de rechten om te verzenden, openbaar te tonen, te verspreiden, openbaar uit te voeren, te kopiëren , reproduceren en vertalen van uw inhoud; en om uw naam te publiceren in verband met uw Inhoud.

Er wordt geen vergoeding betaald voor het gebruik van uw inhoud. Het bedrijf is niet verplicht om inhoud te publiceren of te bekijken die u ons toestuurt en kan uw inhoud op elk gewenst moment verwijderen.

Door uw Inhoud te plaatsen, te uploaden, in te voeren, aan te leveren of in te dienen, garandeert en verklaart u dat u alle rechten op uw Inhoud bezit.

DISCLAIMER VAN BEPAALDE PASSIVA

De informatie die beschikbaar is via de Site kan typografische fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor deze onnauwkeurigheden en fouten.

Het bedrijf doet geen uitspraken over de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid en tijdigheid van de inhoud en beschikbare services op de Site. Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, worden al dergelijke Inhoud en services geleverd op de “as is” -basis. Het Bedrijf doet afstand van alle garanties en voorwaarden met betrekking tot deze Inhoud en diensten, inclusief garanties en bepalingen van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel.

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, zal het bedrijf in geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolgschade, speciale, punitieve schadevergoeding inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van plezier, gegevens of winsten, in de connectie met het plezier of de uitvoering van de Site in het kader van het onvermogen of het uitstellen van de Site of haar diensten, of voor enige Inhoud van de Site, of anderszins voortvloeiend uit het plezier van de Site, op basis van contract en niet -aansprakelijkheid of andere reden.

Als de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor schade, hetzij voortvloeiend of incidenteel, in een bepaald geval verboden is, is de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid niet op u van toepassing.

VRIJWARING

U stemt ermee in de Vennootschap, haar managers, directeuren, werknemers, agenten en derden te vrijwaren, te verdedigen tegen alle kosten, verliezen, uitgaven (inclusief honoraria van advocaten), aansprakelijkheden voor of voortvloeiend uit uw plezier of onvermogen om te genieten van de Site of zijn diensten en producten van het Bedrijf, uw overtreding van de Voorwaarden of uw schending van eventuele rechten van derden, of uw overtreding van de toepasselijke wetgeving. Het kan de exclusieve verdediging op zich nemen en u zult met het bedrijf samenwerken bij het verdedigen van alle beschikbare verdedigingen.

BEËINDIGING EN TOEGANGSBEPERKING

Het Bedrijf kan uw toegang tot en account op de Site en de gerelateerde services of een deel op elk moment beëindigen, zonder kennisgeving, in geval van schending van de Voorwaarden.

DIVERSEN

De toepasselijke wet van de Voorwaarden is het materiële recht van het land waar de onderneming is gevestigd, met uitzondering van de conflictregels. U mag de Site niet gebruiken in rechtsgebieden die niet alle bepalingen van de Voorwaarden uitvoeren.

Er zal geen enkele joint venture, partnerschap, werkrelatie of agentschapsrelatie tussen u en het bedrijf worden geïmpliceerd als gevolg van de Voorwaarden of het gebruik van de Site.

Niets in de Voorwaarden vormt een afwijking van het recht van het Bedrijf om te voldoen aan verzoeken van overheden, rechtbanken, politie en rechtshandhavingsinstanties met betrekking tot uw genot van de Site.

Als een onderdeel van de Voorwaarden wordt vastgesteld als nietig of niet-afdwingbaar in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, dan zullen de nietige of niet-afdwingbare clausules geacht worden vervangen te zijn door geldige en afdwingbare clausules die vergelijkbaar zijn met de oorspronkelijke versie van de Voorwaarden en andere delen en secties van de Voorwaarden zijn van toepassing op u en het bedrijf.

De Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en het Bedrijf met betrekking tot het genot van de Site en de Voorwaarden vervangen alle voorgaande of mededelingen en aanbiedingen, elektronisch, mondeling of schriftelijk, tussen u en het Bedrijf.

Het bedrijf en zijn gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor een verzuim of vertraging bij het nakomen van zijn verplichtingen wanneer het falen of vertragen het gevolg is van oorzaken buiten de redelijke controle van het Bedrijf, inclusief technische storingen, natuurrampen, blokkades, embargo’s, rellen, wetten, regelgeving, wetgeving of orders van de overheid, terroristische handelingen, oorlog of enige andere kracht buiten de controle van het Bedrijf.

In geval van controverses, eisen, claims, geschillen of oorzaken van actie tussen het Bedrijf en u met betrekking tot de Site of andere aanverwante zaken, of de Voorwaarden, komen u en het Bedrijf overeen om te proberen dergelijke controverses, eisen, claims, geschillen op te lossen. of oorzaken van actie door onderhandelingen met goede trouw, en in geval van mislukking van dergelijke onderhandelingen, uitsluitend via de rechtbanken van het land waar de Vennootschap is gevestigd.

Klachten

Wij doen er alles aan om eventuele klachten over onze verzameling of gebruik van uw persoonlijke gegevens op te lossen. Als u een klacht wilt indienen met betrekking tot deze Voorwaarden of onze praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via: garage.henr@hotmail.nl. We zullen uw klacht zo snel mogelijk beantwoorden en in elk geval binnen 30 dagen. We hopen elke klacht op te lossen die onder onze aandacht wordt gebracht, maar als u vindt dat uw klacht niet afdoende is opgelost, behoudt u zich het recht voor contact op te nemen met uw lokale toezichthouder voor gegevensbescherming.

Contactgegevens

We zijn blij met uw opmerkingen of vragen over deze voorwaarden. U kunt ons schriftelijk contact met ons opnemen op: garage.henr@hotmail.nl.