AVG Formulier

  Uw persoonsgegevens

  Uw bedrijfsnaam (hierna "Opdrachtgever")

  Uw voor- en achternaam (verplicht)

  Uw e-mailadres (verplicht)

  De (sub)verwerker Garage H&R zal de volgende persoonsgegevens gaan verwerken volgens de verwerkingsvoorwaarden van Garage H&R. Deze verwerkingsvoorwaarden kunt u hier vinden.

  Garage H&R zal in opdracht van de Opdrachtgever de volgende persoonsgegevens verwerken:
  NaamAdresgegevensTelefoonnummerE-mailadresIP-adresBurgerservicenummer (BSN)GezondheidMedischGodsdienst / LevensovertuigingRasPolitieke voorkeurSeksuele levenPortrettenLidmaatschap van een vakbondStrafrechtelijk verledenJuridischFinancieelBlockchain

  Het betreft persoonsgegevens van de volgende groep betrokkenen:
  (Potentiële) klantenCliëntenLeveranciersPersoneelsledenSollicitantenLeerlingenPatiënten

  Heeft uw bedrijf een Functionaris voor Gegevensbescherming?
  JaNee

  De Opdrachtgever staat ervoor in dat de omschreven persoonsgegevens & betrokkenen volledig en correct zijn en blijven, en vrijwaart Garage H&R voor enige gebreken en aanspraken die resulteren uit een incorrecte invoer door Opdrachtgever. Bij wijziging van deze gegevens dient de Opdrachtgever Garage H&R direct schriftelijk te informeren.

  Ik heb alle benodigde gegevens volledig en naar waarheid ingevuld.
  Ik ga akkoord met de verwerkingsvoorwaarden van Garage H&R.

  Plaats hier uw handtekening: